Tłumaczenia

Proponuję tłumaczenia pisemne i ustne zwykłe oraz uwierzytelnione. Działam na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Tłumaczę m.in..:

- wszelkie współczesne dokumenty urzędowe (akty urodzenia, akty małżeństwa, intercyzy, decyzje i wyroki sądowe, zaświadczenia instytucjonalne, świadectwa ukończenia szkół średnich oraz wyższych, itp.)

- przedwojenne dokumenty urzędowe (szkice i mapy geodezyjne, dokumenty sporządzone ręcznie i maszynowo)

- świadectwa i specjalistyczne zaświadczenia konieczne do nostryfikacji dyplomów ukończenia uniwersytetów medycznych i uzyskania prawa do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

- teksty z każdej dziedziny ekonomii

- prawo karne, rodzinne, cywilne, budowlane, itd.

- specjalistyczne dokumenty i teksty techniczne z zakresu górnictwa, metalurgii, transportu, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony środowiska, itp.

Gwarantuję poufność i najwyższą jakość świadczonych usług.

Istnieje możliwość obiegu dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także odbiór i przekazanie osobiste tekstów na terenie Aglomeracji Katowickiej i Miasta Krakowa we wcześniej ustalonych terminach.